Zhromadnosć znazornjena

póndźela, 07. meje 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Peter Čačko rozprawja z Bratislavy za Serbske Nowiny

Tak dołho kaž wostanje zamordowanje wotkrywanskeho nowinarja Jána Kuciaka a jeho partnerki Martiny Kušníroveje njewujasnjene, tak dołho tči Słowakska we wuskosćach. Kaž naležnje su za skućićelom tež pytali, mjeztym někotři italscy specialisća pola nas a słowakscy w Italskej – dotal po nim njeje ani slěda. Na­stata kriza je sej někotre hłowy žadała – wotstup premiera Roberta Fica a dweju nutřkowneju ministrow. A organizacija Reporterojo bjez hranicow je Słowaksku w registru nowinarskeje swobody wo dźesać městnow zestopnjowała, z čimž je na 27. městno spadnyła. Chěža we Velkej Mači, w kotrejž je Ján Kuciak ze swojej slubjenej Martinu bydlił, bywa hižo same pietetnišćo. Z cyłeje Słowakskeje a samo z wukraja ludźo wšědnje sem přijěz­dźuja, zamordowaneju wopom­njeć a z kwěćelom abo swěčku počesćić. Trnovsky župny parlament je mjeztym wobzamknył, zarjadować w domje wopomnišćo „swobody słowa“.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND