Kaczyński knježi z chorownje

pjatk, 18. meje 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Nichtó sej njezwěri bjez najsylnišeho muža Pólskeje něšto rozsudźić

Waršawa. Pólski statny prezident An-drzej Duda přebywa tele dny ze swojej mandźelskej w New Yorku. Tam ma wažnu funkciju: Před Bjezstrašnostnej radu Zjednoćenych narodow (UNO) dyrbi před diplomatami z wjace hač sto krajow přednošować, kaž pólske medije rozprawjeja. Referować chce na temu „Mjezynarodne prawo jako garant měra“. Pólskej je to wulka česć, wšako je wot spočatka januara na dwě lěće jako hóstny kraj do naj­wyšeho gremija UNO při­wzata.

Swój wopyt chce Duda tež za to wužić, zo by so z pólskimi krajanami w USA zetkał, předewšěm z ameriskimi wojakami pólskeho pochada. Tak planuje zetkanja mjez druhim w Chicagu a Jerseyju pola New Yorka. Tam bě minjeny čas k rozkorje mjez Polakami a měšćanostu dóšło, kiž chcyše pomnik za morjenych pólskich oficěrow w Katyńskich lěsach přez sowjetsku tajnu słužbu NKWD w Druhej swětowej wójnje wotstronić dać. Nowiny nětko žortuja, zo chcył ­Duda jenož tohodla do Jerseyja jěć, zo by pohladał, hač pomnik hišće steji.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND