„Dobre partnerstwo nastało“

srjeda, 06. junija 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Zwjazkowy prezident Frank-Walter Steinmeier na wopyće w Pólskej

Waršawa (dpa/SN). Němski zwjazkowy prezident Frank-Walter Steinmeier je na swojim wopyće w Pólskej potwjerdźił, zo stej demokratija a prawostatnosć zakład Europskeje unije. Na konferency k 100. róčnicy znowazdobyća njewotwisnosće Pólskeje wón rjekny, zo je suwerena Europa jenož móžna, hdyž maja so wšitcy po zhromadnych hódnotach a prawi­dłach. „We wobłuku tutych zasadnych prawidłow kóždy narod swoju demokratiju a prawostatnosć sam rjaduje. Hdźež pak zasadne prawidła do prašenja stajeja, su wšitcy tamni potrjecheni“, Steinmeier potwjerdźi.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND