Napara so hospodarska kriza?

pjatk, 29. junija 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Peter Čačko rozprawja z Bratislavy za Serbske Nowiny

Ameriski prezident Donald Trump je ­hospodarski konflikt podobnje wójnje z Europu rozputał, kotraž tež Słowaksku čućiwje trjechi. Za 25 procentow wyše cło na awta, importowane z EU do USA, přisadźi Słowakska wob lěto 100 milionow eurow (Němska 3,5 miliardow). Trump chcył docpěć, zo europscy producenća awtow produkciju do Zjednoćenych statow přepołoža. Za tudyše předewzaća – kaž na přikład za koncern Volkswagen – je samozrozumliwje wo wjele přihódnišo kaž tohorunja wužitnišo, wozydła za swětowe wiki zhotowjeć w Europje, kaž je to dotal jeho Bratislavska twornja z VW Touareg wuspěšnje praktikowała. Trumpowa cłowna naprawa njewuskutkuje jenož podróšenje produktow a zesłabjenje swětoweho wikowanja. Tak móhła so poněčim tež hospodarska kriza nawróćić. Mnohe słowakske firmy maja nješwar­neje wikowanskeje politiki ameriskeho prezidenta dla problemy, planować přichodny wotbytk.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND