Češa a muslimojo

štwórtk, 26. julija 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Praha (ČŽ/K). Kak su Češa muslimam napřećo nastajeni, kiž w kraju bydla, a hač maja wo nich spušćomne informacije, za tym je so zwěsćowarnja Median mjez čěskej ludnosću wobhonjała. Wuslědk wujewja, zo ma jeno třećina wobydlerjow k nim wotewrjenu poziciju. Zbytk zadźerži so muslimam napřećo negatiwnje hač wotpokazliwje, njepopřejo jim žane prawa. Kotrej skupinje něchtó přisłuša, wobwliwujetej hłownje dwaj faktoraj – dokładnosć informacijow, kotrež něchtó wo muslimach ma, a zdruha wosobinska znajomosć někoho islamskeje wěry. Poćah k muslimam bywa wězo tež wot schodźenka zdźěłanosće kaž tež wot politiskich nahladow postajowany. Něhdźe pjećina ludźi znaje někoho ze zhromadźenstwa muslimow a so prawidłownje z nim zetkawa. Zwjetša je to kolega na dźěle abo susod. Tónle kruh ludźi přińdźe muslimam najbóle napřećo. Podobnje je to pola Čechow, kiž su w dowolu abo słužbnje w krajach z islamom jako hłownej nabožinu přebywali. „Wosobinska znajomosć zamóže muslimow trochu demytologizować.
wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND