W jastwje pisane

wutora, 07. awgusta 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Waršawa (JBR/SN). Britiski spisowaćel Graham Masterton, awtor swětowych bestsellerow, měješe originelnu ideju, za swo­je knihi wabić. We wobłuku literarnych zetkanjow w Delnjej Šleskej wopyta wón jedne z najkrućišich jastwow Pól­skeje Wołów, hdźež maja 1 046 jatych. Chłostancy z wulkim zajimom chcychu wot Mastertona wědźeć, kak jeho thrillery a kriminalne romany nastawaja. Sta­jachu swoje prašenja samo w jeho maćernej rěči jendźelšćinje. To spi­sowaćela chětro dźiwaše, najbóle pak to, zo jeći ­jeho twórby scyła znaja.

Loni namołwješe Masterton wšitkich jatych 87 pólskich chłostarnjow do li­terarneho wubědźowanja pod hesłom „W jastwje pisane“. A dósta 105 tekstow připósłanych. Nětko je wón jědna­će lawrea­tam myta spožčił. Dobyćerjej přepoda telewizor a DVD-wothrawak. Dalšim přewostaji swójsce wuhotowane kulije a wopisma. W dobyćerskej stawi­znje dźe wo wotmołwu na prašenje, što čaka na jateho po pušćenju do swobody – „spěšne žiwjenje a njezwučeny njeměr“.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND