Druhi najwjetši pjenjez na swěće

pjatk, 11. januara 2019
artikl hódnoćić
(0 )

ZŁOTY PJENJEZ w hódnoće 100 milionow krónow (štyri miliony eurow) je ražernja w Jablonecu nad Nisou zhotowiła. Čěska narodna banka (ČNB) chce z nim na stotu róčnicu zawjedźenja swójskeje króny po załoženju Čěskosłowakskeje 1918 dopominać. Złotak-hober z přeměrom dobrych 50 centimetrow waži 150 kilogramow. Ludnosć móže jón wot 1. februara hač do 28. apryla na wustajeńcy „100 lět čěsko-słowakskeje króny“ wobdźiwać, kotruž zarjaduja w rumnosćach hrodoweho kejžorskeho konjenca.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND