Słowaksku změnjace lěto

póndźela, 04. měrca 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Peter Čačko rozprawja z Bratislavy za Serbske Nowiny

Před lětom bě žałostny njeskutk cyłu Słowaksku rozbudźił. Zamordowanje pře­pytowaceho nowinarja Jána Kuciaka a jeho slubjeneje Martiny Kušníroveje wuskutkowa lawinu politiskich aktiwitow, kotrež w našim kraju k wulkim změnam wjedli. Za zymnokrejne zatřělenje dweju młodeju čłowjekow – wobaj 27lětnaj – njebu dotal oficialnje nichtó wobwinowany. Po někotrych měsacach přepytowanjow zaja policija drje štyrjoch akterow, wulce podhladnych na wob­dźělenju a zwoprawdźenju njesłyšaneho złóstnistwa. Wosoba pak, w kotrejež nadaw­ku je mordar jednał, dotal namakana njeje.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND