Pólscy wučerjo stawkujaza wyše mzdy

wutora, 09. apryla 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Waršawa (dpa/SN). Pólscy wučerjo su wčera po wšěm kraju namołwu dźěłarnistwow sćěhowali a stawkowali. Po informacijach medijow wobdźělichu so pedagogojo na stach šulow na protestnych demonstracijach, mjez druhim we Waršawje, Krakowje a Poznanju. Zo bychu so za lěpše dźěłowe wuměnjenja a wyše mzdy zasadźeli, zapowědźichu swoje dźěło. Na mnohich kubłanišćach dohladowachu jeničce dźěći. Zwjazk pólskich wučerjow, kotryž je stawk pedagogow sobu organizował, žada sej wot Waršawskeho knježerstwa zwyšenje mzdow wo cyłkownje 30 procentow. Tak chcedźa mzdy wučerjow narodnym přerěznym dochodam přiměrić, kaž rěkaše.

Mzdy pólskich wučerjow-započatkarjow wučinjeja častodosć jeno 410 eurow netto. Dale zwjazk skorži a kritizuje, zo su dochody wučerjow tež z přidatnymi kwalifikacijemi a po wjelelětnym skutkowanju poměrnje niske. Narodna přerězna mzda kraja wučinja po informacijach statistiskeho zarjada 870 eurow netto.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND