„Sudźenje Judaša“ šokuje

pjatk, 26. apryla 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Pólska debatuje wo wožiwjenju antisemitiskeho dojutrowneho nałožka

Waršawa. Antisemitiski podawk w juhowuchodnym pólskim małoměsće Pruchnik wulki pjatk je razne mjezynarodne reakcije a nowu debatu po antisemitizmje w pólskej towaršnosći zbudźił. Wobydlerjo běchu wot cyrkwje dawno zakazany nałožk „Sudźenje Judaša“ wožiwili. Na wobrazach je widźeć, kak ludźo ze słowami „Judaš 2019“ a „Přeradnik“ pomolowanu słomjanu postawu najprjedy při latarni měšćanskeho wobswětlenja wobwěsnu a potom po starodawnym ritualu dale hanja a wonječesća. Postawa wotpowědowaše z hokatym nosom, ortodoksnej židowskej čapku a kudźerjatymi włosami klišejam zwobraznjenja Židow, kotrež běchu antisemića tež za čas nacionalsocializma wužiwali.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND