Wučerjo chcedźa dale wojować

pjatk, 03. meje 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Stawk pólskich pedagogow matury dla nachwilnje přetorhnjeny

Waršawa. Cyłokrajny stawk pólskich wučerjow je najprjedy raz skónčeny. Zwjazk pedagogow je wobzamknył, stawk po 18 dnjach přetorhnyć. Přiwšěm chcedźa dale wojować a swoje žadanja njespušća. Hłowna přičina su tuchwilne maturitne pruwowanja, hdźež wučerjow nuznje trjebaja. Knježerstwo bě ćišć na nich minjeny tydźeń zesylniło a wobzamknyło, zo maturitne pruwowanja najebać stawk přewjedu a zo maja njepedagogojo šulerjow pruwować abo do toho rozsudźić, hač smědźa so abiturienća na zakładźe dotalnych wukonow scyła na pruwowanjach wobdźělić. Widźo, zo je wšo to na škodu šulerjow, su wučerjo rozsudźili stawk ­přetorhnyć. Runočasnje pak su připowědźili ze stawkom pokročować, ručež je so nowe šulske lěto 2. septembra zahajiło, njedyrbjało-li knježerstwo jich žadanja spjelnić. Wučerjo žadaja sej wyšu mzdu wo znajmjeńša 30 procentow kaž tež lěpše dźěłowe wuměnjenja, štož knježerstwo dotal jako njezwoprawdźomne wotpokazuje.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND