Nětk žona hłowa stata

wutora, 18. junija 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Nowowuzwolena prezidentka Słowakskeje Zuzana Čaputová přija minjenu sobotu na naměsće před Bratislavskim narodnym dźiwadłom zbožopřeća wobydlerjow. Do toho bě wona na swjedźenskim zarjadowanju w přitomnosći dotalnych prezidentow kraja prezidentsku přisahu złožiła.  Foto: dpa/Dalibor Gluck Nowowuzwolena prezidentka Słowakskeje Zuzana Čaputová přija minjenu sobotu na naměsće před Bratislavskim narodnym dźiwadłom zbožopřeća wobydlerjow. Do toho bě wona na swjedźenskim zarjadowanju w přitomnosći dotalnych prezidentow kraja prezidentsku přisahu złožiła. Foto: dpa/Dalibor Gluck

Zuzana Čaputová zastojnstwo z dojimawej narěču přewzała

„Podawam wam tuž rozum, wutrobu a ruce. Njejsym knježić přišła, sym słužić přišła. W zmysle swojeje přisahi na wustawu­ budu słužić na dobro słowakskeho naroda, narodnych mjeńšin a etniskich skupin, kotrež w Słowakskej bydla.“

Bratislava (SŽ/K/SN). Na swjedźenskim schadźowanju parlamenta minjenu sobotu w Bratislavskim domje filharmonije je nowowu­zwolena prezidentka kraja pod Tatrami Zuzana Čaputová w přitomnosći wšěch štyrjoch dotalnych prezidentow słužbnu přisahu na wustawu złožiła a tak jako prěnja žona najwyše statne zastojnstwo nastupiła.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND