Křidłate posołki so wubědźowali

póndźela, 24. junija 2019
artikl hódnoćić
(0 )

ZARJADOWANJE kolosalne, přihladowarstwa horstka. Lětanišćo Krajková, městačka pola Sokolová w Karlovarskim wobwodźe, wožiwichu wonu njedźelu při switanju sta plahowarjow póstowkow (Brieftauben) z Morawy a jedyn słowakski. Swoje „lětace posołki“ su přiwjezli na najwjetše a najwuznamniše wubědźowanju póstowkow w Čěskej, tak mjenowany Katovický memoriál. Tón wotměwa so mjeztym 12. raz a je kolegam wěnowany, kotřiž běchu lěta 2006 w pólskich Katowicach zahinyli, jako so tam třěcha zarjadnišća sypny.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND