Do wšěch kutow swěta ponuchał

pjatk, 02. awgusta 2019
artikl hódnoćić
(0 )

WŠUDŹEBYŁ we woprawdźitym zmysle słowa je wěsty Miroslav Šnejdar z morawskeje Ostravy bjeze wšeho. Z čistym swědomjom móže wón rjec, zo je wo­py­tał wšitke kraje swěta. Je tež we wšitkich milionowych městach na wšěch kontinentach pobył. Za tónle zaměr dyrbješe pjeć razow do dalokeje Chiny pućować. Dwanaće lět swojeho žiwjenja bě wón na 366 wukrajnych pućowanjach. Bjezmała by so jako swětowy rekordnik do sław­neje Guinnessoweje knihi rekordow dóstał, ale w Londonje su wustajeć měli, zo ni­ma wón z Antarktiki wobkrućenja wšitkich statow, kotrež su na njej ze stacijemi zastupjene. Rekord za wopyty wšitkich krajow swěta připisachu za to Američanej, byrnjež tomu wizita Sewjerneje Koreje falowała.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND