Lěkar najnahladniše powołanje

wutora, 27. awgusta 2019
artikl hódnoćić
(0 )

CAMPINGOWNIŠĆOW ma susodna Čěska z 566 zboha wjele. W Europje je najwjace přebywanišćow pod hołym njebjom w Francoskej, mjenujcy přibližnje 8 000. Wulka Britaniska sćěhuje z něhdźe 4 700 před Němskej a Nižozemskej z 3 000 w kóždej z njeju. Štwórćina čěskich campingownišćow je na juhu kraja, dźakowano jeho mnohim wodźiznam.

Najmjenje móžnosćow campinga je porno tomu w Praze. W Južnočěskim wobwodźe poskićeja 14 500 městnow za stany a caravany, to je zdobom 26,7 procentow wšěch městnow po cyłym kraju. Srjedźočěski wobwod ma dobrych 5 800 městnow (10,9 procentow) k dispoziciji, Južnomorawski wobwod 4 600 (10,4 procenty). Stolica z runje 2,1 procentom městnow chětro „chromi“.

Na wšitkich městnosćach je wuhotowanje z internetom samozrozumliwosć, mjeztym zo z kartku płaćić na mnohich blakach móžno njeje. Mjez wukrajnymi hosćimi, kiž swój dowol na campingownišću přežiwjeja, su najčasćišo Danojo, a to ze 26,28 procentami. Ale tež tójšto motorizowanych turistow z Francoskeje, Šwedskeje a Němskeje sej přebytk w čěskej přirodźe chwali. Podźěl Čechow wučinja něhdźe 5,5 procentow.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND