Swjatočnosće bjez Trumpa

pjatk, 30. awgusta 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Přihotuja 80. róčnicu nadpada hitlerskeje Němskeje na Pólsku

Waršawa. Z wotmachom hotuje so Pólska na swjatočnosće k 80. róčnicy dnja, jako bě hitlerska Wehrmacht susodny kraj nadpadnyła. Nadpad na Pólsku 1. septembra 1939 bě zdobom započatk Druheje swětoweje wójny. Na swjatočnosće wočakowachu tež prezidenta USA Donalda Trumpa. Tón pak je bližaceho so hurrikana dla wopyt Pólskeje wotprajił. Jeho ma wiceprezident Mike Pence zastupować.

Pólska stolica Waršawa bě Trumpa dla hižo dny dołho we wuwzaćnym stawje. Prezident Andrzej Duda namołwješe wobydlerjow k „disciplinje a sćerpnosći“. Na žadanje za wěstotu Trumpa běchu zamołwići tysac wosobowych awtow z města won zwozyli, wotpadkowe kontejnery z centruma Waršawy zrumowali a wěka gullyjow nad kanalizaciju zaplombowali.

Přeprosyła je Pólska statnych a knježerstwowych šefow ze 40 krajow, na wšě 250 statnikow. Němsku zastupuje zwjazkowy prezident Frank-Walter Steinmeier. Prezidenta Rady EU Donalda Tuska pak njejsu přeprosyli. Wopodstatnjeja to z tym, zo „njeje nawoda žanoho kraja“.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND