Wědomosć „wakuum“ pjelniła

wutora, 03. septembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Peter Čačko rozprawja z Bratislavy za Serbske Nowiny

Lěćne měsacy bywaja w politiskim žiwjenju tradicionelnje „sezona kisałych kórkowa“, kotruž wšak lětsa hižo na wobzoru so přizjewjace wólby parlamenta přiwšěm trochu pohibuja.

Hłownje wužiwa wědomosć čas „wakuuma“ za to, zjawnosći prezentować najnowše wuslědki slědźerskeho skutkowanja. Jedyn z nich je zawěrno sensacionelny – wotkryli dźě su wirus z doby dinosawrijow. Zasłužba to mjezynarodneho teama ekspertow, slědźacych pod nawodom paleontologa dr. Petra Vršanskeho ze Słowakskeje akademije wědomosćow. Jeho team je našoł přeswědčiwe indicije wo dotal najstaršej wirusowej infekciji. W prestižnym fachowym časopisu Palaeontographica dr. Vršanský dokumentuje, zo su w 98 milionow lět starym čwaku jantara (Bernstein) namakali dospołnje zachowane młodźata kaž tež dorosćene eksemplary rubježnych škabrow (Schaben). Na jednym z wonych prazwěrjatkow pokazuja so symptomy wirusoweje infekcije. Tak pobrachuja jemu zadnje křidleška, a prědnje su deformowane.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND