Sylne protesty

wutora, 24. septembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Bratislava (SŽ/K/SN). Iniciatiwa „Za přistojnu Słowaksku“ bě po wjacorych měsacach znowa k protestam namołwjała, na čož su minjeny pjatk dźesaćitysacy ludźi na dróhu šli – w dwanaće městach kraja, ale tež syły słowakskich krajanow w Londonje, we Wienje a samo w Melbournje. „Wot wšeho spočatka wustupujemy za dwě žadani – za dokładne wuswětlenje zamordowanja přepytowaceho nowinarja Jána Kuciaka a jeho njewjesty Martiny Kušniroveje a nimo toho za nowe, dowěryhódne knježerstwo“, zwurazni rěčnica iniciatiwy Eva Lavriková. „Dźe wo proces čisćenja, w kotrymž mamy tež my wobydlerjo swoje naroki.“ Na demonstraciji we wuchodosłowakskim Prešovje je so tež Zlatica Kušnirová, mać zamordowaneje Martiny, słowa jimała: „Janko je wo njeporjadnosćach w kraju pisał a to ze swojim žiwjenjom zapłaćił, a moja Mata bě we wopačnym času na wopačnym městnje.“ Słowakske medije publikuja wot njedawna wobsahi komunikowanja Mariana Kočnera, podhladneho naštykanja k mordarstwu, kotrež bě policija na jeho handyju našła.
wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND