Zajimawosće z čěskeho šulstwa

štwórtk, 26. septembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )

WOČAKOWANJA, kajkež maja starši wot šule, za tym je so w Čěskej towaršnosć IdeaSense w nadawku zjednoćenstwa School My Projekt wobhonjała. Z teje přičiny předpołožichu awtorojo zwěsćowanja 500 staršim w starobje 24 do 54 lět, kotřiž maja dźěći mjez štyrjomi a sydom lětami. Wotpowědnje wotmołwam rozdźělichu woni staršich do štyrjoch typowych skupin – angažowani, porjadni, komunikatiwni a njenaročni. Skupiny su přibližnje jenak wulke a wobsteja we wšitkich wobwodach kraja kaž tohorunja w městach a na wsach. Njerědko wšak so nahlady překřižuja.

Kaž naprašowanje wujewja, wučinja skupina porjadnych staršich 28 procentow. Woni wobhladuje šulu jako awtoritu a chcedźa jasnosć wo tym, što ma dźěćo wědźeć a kak móhli jemu při tym pomhać. Něhdźe 26 procentow woprašanych kładźe wažnosć na dobru atmosferu w šuli a na přećelske wobchadźenje mjez dźěćimi. Něhdźe 24 procentow ma za to, zo je šula sama zamołwita za wuwučowanje dźěći a njeměła sej wot staršich ničo žadać.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND