Juristiski deal

srjeda, 23. oktobera 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Bratislava (SŽ/K/SN). Sudniske wobjednanje zamordowanja přepytowaceho nowinarja Jána Kuciaka a jeho slubjeneje Martiny da přeco hišće na so čakać. Po wšěm zdaću připołožeja pak za to poslednje šćěpki. Tele dny je zwěsćeny posrědkowar mordarstwa Zoltan Andruskó ze statnym rěčnistwom kontrakt wujednał. Nadrobnosće jeho adwokaća ani statne rěčnistwo njepublikuja. Andruskó je jedyn z pjeć podhladnych winikow w kawsy Kuciak. Zo je Andruskó mjez skazarjom zamordowanja Kuciaka a jeho mordarjom posrědkował, jemu 25 lět jastwa abo samo jastwo na čas žiwjenja hrozy. Po zajeću wšak je wón z policiju kooperował na wuswětlenju njeskutka. Jeho wuprajenja běchu bytostne za identifikaciju a wobwinowanje dalšich podhladnych. Po měnjenju prawiznika swójby Kuciak Daniela Lipšica wobsahuje spomnjeny kontrakt wurjadnje mjeńšu pokutu, mjenujcy wo wjace hač třećinu, štož zakoń někomu za zhromadne dźěło přizwola.
wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND