Wólbow dla přesłapjeny

pjatk, 25. oktobera 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Kaczyński ze swojej stronu PiS wjetšinu w pólskim senaće přisadźił

Waršawa. Pólske medije kaž tež politiske strony wuslědk wólbow parlamenta 13. oktobra přeco hišće wuhódnoćeja. Pola knježaceje narodnokonserwatiw­neje strony Prawo a sprawnosć (PiS) je so spočatna euforija po wozjewjenju wuslědkow chětro spěšnje pominyła. Kaž nawoda PiS Jarosław Kaczyński zdźěla, je wón wólbneho wuslědka dla přesłapjeny. „To njeje tak być měło“, ci­tuje jeho tydźenik Polityka.

Knježaca PiS bě cyłkownje wosom milio­now hłosow dóstała, dwaj milionaj wjace hač při wólbach před štyrjomi lě­tami. Najebać to njeje ličbu­ zapósłancow w sejmje wo ani jedyn mandat rozšěrić móhła. Přičina stej dwě nowej politiskej stronje, kotrejž stej do sejma zaćahnyłoj: Lěwica z dwanaće procentami a prawicarska Konfederacija ze 6,4 proc. Mandaty w sejmje su tuž znowa rozdźělene.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND