Zazběh z wulkimi ćežemi

wutora, 28. apryla 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Peter Čačko rozprawja z Bratislavy za Serbske Nowiny

Za start swojeho skutkowanja ma nowe słowakske knježerstwo premiera Igora Matoviča z hibanja Obyčajní l’udia a Nezávislé osobnosti (OL’aNO) njepřijomny čas – krizu koronawirusa dla. Byrnjež Słowakska w boju přećiwo smjertnej pandemiji dobre wuslědki měła, je při­wšěm dosć njemałych problemow, hłownje materielnych. Njedostatk škitnych srědkow – zawinowany wot mjeztym wotwoleneho knježerstwa strony Smer–sociálna demokracia wopačneje struktury statneje rezerwy dla – znjemóžnja ­adekwatny škit strowoty wobydlerjow kaž tež nawrótnikow z mnohich krajow do domizny. W statistice woporow pandemije pak móže Słowakska dotal dobre městno dźeržeć, a donětka – kolumnu spisach 24. apryla – je sej koronawirus w našim kraju 15 woporow žadał, z kotrychž zemrě dźewjeć w domje za socialne słužby w Pezinoku njedaloko Bratislavy. W najwšelakorišich socialnych zarjadnišćach přebywa pola nas wjac hač 41 000 wosobow, hłownje seniorojo wobeju splahow.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND