Wólbny „cirkus“ dale dźe

pjatk, 08. meje 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Prezidentka pólskeho sejma ma nowy termin za referendum postajić

Waršawa. Tójšto Polakow – na wšě šěsć milionow ludźi – je sej srjedu wječor wusyłanje statneje telewizije wobhladało. Tam mějachu kandidaća za zastojnstwo prezidenta kraja składnosć, swoje programy w padźe wólbneho dobyća rozłožić. W tym času wšak njebě hišće znate, zo za njedźelu planowane wólby koronapandemije dla nětko tola njebudu.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND