Kaczyński: Bóh zwarnuj nas!

pjatk, 22. meje 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Pólska opozicija nastupi k wólbam prezidenta z nowym kandidatom

Waršawa. Opoziciska a něhdy knježaca Wobydlerska platforma (PO) w Pólskej chce při wólbach prezidenta z nowym kandidatom nastupić. Dotalna kandidatka PO, Małgorzata Kidawa-Błońska, je swoju kandidaturu cofnyła. Tole su minjeny kónc tydźenja wozjewili. Hłowna přičina wotstupa dotalneje kandidatki PO su w prěnim rjedźe dosć špatne wuslědki woprašowanjow nastupajo jeje šansy, kotrež wěšćachu jej naposledk runje hišće štyri procenty hłosow wolerjow. Porno tomu móžeše so amtěrowacy prezident Andrzej Duda dotal stajnje wjace hač 60 procentow hłosow nadźijeć. Nawoda PO Boris Budka rjekny, zo by­ ­Kidawa-Błońska „dobra prezidentka w normalnych časach“ była. Časy pak su tuchwilu wšo druhe hač normalne.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND