Hłosy za sydom dnjow nazběrać

pjatk, 05. junija 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Wólbny bój wo zastojnstwo prezidenta Pólskeje zahajeny

Waršawa. W Pólskej je so předwčera­wšim, srjedu, wólbny bój wo zastojnstwo prezidenta oficialnje zahajił. Dźeń do toho bě sejm wobzamknył, wólby nětko 28. junija přewjesć. Potom móže kóždy sam rozsudźić, hač do wólbneho lokala dźe abo radšo z listom woli.

Ze swojim wothłosowanjom je sejm, w kotrymž ma knježaca narodnokonserwatiwna strona PiS wjetšinu, zdobom wjacore poručenja senata – druheje komory parlamenta – ignorowała. Senat, w kotrymž knježi opoziciska Wobydlerska platforma, bě namjetował, zo móhł nowy kandidat opozicije, Waršawski wyši měšćanosta Rafał Trzaskowski, trěbne 100 000 podpěraćelskich hłosow tež internetnje zběrać. Sejm pak to runje tak wotpokaza kaž próstwu, dobu na zakonske dźesać dnjow podlěšić, zo by Trzaskowski dosć chwile měł, podpisma předpołožić. Wón pak dyrbi je w běhu jeno sydom dnjow na dróhach kraja znosyć.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk