Rozsud hakle w druhim kole

póndźela, 29. junija 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Amtěrowacy pólski prezident Andrzej Duda (nalěwo) je wčerawše prezidentske wólby z 41,8 procentami hłosow dobył. Jeho najwažniši kontrahent, Waršawski wyši měšćanosta Rafał Trzaskowski, nažnja 30,4 procenty. Tak dyrbitaj wobaj do rozsudneho wólbneho koła, kotrež wotměje so 12. julija.  Foto: dpa/Kacper Pempel, Aleksandra Szmigiel Amtěrowacy pólski prezident Andrzej Duda (nalěwo) je wčerawše prezidentske wólby z 41,8 procentami hłosow dobył. Jeho najwažniši kontrahent, Waršawski wyši měšćanosta Rafał Trzaskowski, nažnja 30,4 procenty. Tak dyrbitaj wobaj do rozsudneho wólbneho koła, kotrež wotměje so 12. julija. Foto: dpa/Kacper Pempel, Aleksandra Szmigiel

Žadyn z kandidatow za prezidenta Pólskeje absolutnu wjetšinu njedocpěł

Waršawa (dpa/SN). Polacy dyrbja nje­dźelu, 12. julija, w druhim wólbnym kole wo nowym prezidenće kraja rozsudźić. W prěnim njeje sej žadyn z kandidatow absolutnu wjetšinu zawěsćić móhł. Wot knježaceje narodnokonserwatiwneje strony Prawo a sprawnosć (PiS) podpěrany mějićel zastojnstwa Andrzej Duda je po dotalnych prognozach 41,8 procentow hłosow zdobył, jeho najwažniši kontrahent, Waršawski wyši měšćanosta Rafał Trzaskowski, 30,4 procenty. Tón bě za liberalno-konserwatiwnu opozicisku Wobydlersku koaliciju (KO) nastupił.

Wólbne wobdźělenje bě najebać koronakrizu jara wulke. Hač do wčerawšeho popołdnja bě po informacijach wólbneje komisije nimale 48 procentow wólbo­kmanych swój hłós wotedało. Na prezidentskich wólbach 2015 bě wólbne wobdźělenje přez cyły dźeń 49 procentow wučinjało. Hamtski wólbny wuslědk wočakuja najpozdźišo srjedu rano.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk