„Pólska dóstała, štož je chcyła“

pjatk, 24. julija 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Knježerstwo we Waršawje z wuslědkom wjerška EU jara spokojom

Waršawa. Wuslědki wjerškoweho zetkanja EU w Brüsselu nastupajo pomocny fonds k přewinjenju koronakrizy a cyłkowny etat hač do lěta 2027 maja w Pólskej za wulki wuspěch. Runjewon euforisce rozprawješe ministerski prezident Mateusz Morawiecki bjezposrědnje po wjeršku w sejmje, kak je w Brüsselu pjeć dnjow a nocow za zajimy Pólskeje wojował a na kóncu wjele pjenjez wuzbytkował – 160 miliardow eurow za přichodne sydom lět. Wosebje zwjeselace za njeho bě, zo njeje wupłaćenje pjenjez z Brüssela hižo na prawostatnosć wjazane, kaž bě to Europska unija poprawom planowała.

Najwuši zwjazkar w Brüsselu bě Morawieckemu madźarski ministerski prezident Viktor Orbán, kiž pólskemu premierej napřećo z chwalbu za njepowalny bój njelutowaše. Tež mjezynarodne reakcije Pólsku zwjeseleja. Hordźe prezentowaše Morawiecki wudaći Washington Post a New York Times, kotrejž wobswědči­štej, zo „stej Pólska a Madźarska dóstałoj, štož stej chcyłoj“.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND