×

Powěsć

Failed loading XML...

Wjace migrantow

wutora, 18. awgusta 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Praha (ČŽ/K/SN). Policija je minjene lěto 5 677 wukrajnikow lepiła, kiž přebywachu w Čěskej ilegalnje, 685 wjac hač lěto do toho. To wuchadźa z rozprawy Praskeho nutřkowneho ministerstwa wo migraciji a integraciji 2019, kotruž publikuje powěsćernja čtk. Najwjetšu skupinu wotkrytych wukrajnikow wučinjachu znowa Ukrainjenjo – 1 504 wosobow. Dale jednaše so wo 831 Moldawčanow, 356 Vietnamjanow, 325 Georgičanow a 271 Rusow. „W najwjace padach je staw njelegalneho přebywanja na teritoriju Čěskeje nastał z překročenjom časa dowoleneho přebytka; njerědko je k tomu dźěłanje bjez přisłušneje dowolnosće přišło“, spomnjena rozprawa nutřkowneho ministerstwa konstatuje. Ćežišćowe kónčiny ilegalneje migracije su tradicionelnje Praha a nimo njeje Južnomorawski, Ústecki a Plzeński wobwod. W stolicy samej bu něhdźe połojca z cyłkowneje ličby njelegalnych Ukrainjanow lepjena. „Wjetšina ukrainskich ludźi přińdźe do Schengenskeho ruma a tak legalnje do Čěskeje a překroča potom čas dowoleneho přebytka resp. płaćiwosć wizuma“, nutřkowne ministerstwo přispomnja.
wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND