Češa zlutniwiši

štwórtk, 20. awgusta 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Praha (ČŽ/K/SN). Po tym zo zběhnychu najrazniše naprawy w boju přećiwo koronawirusowej pandemiji, začuwaja Češa nětko měsacy po wudyrjenju krizy jeje ekonomiske wuskutki. Třećinje z nich su dochody spadli, pjeć procentam dospołnje faluja, 36 proc. ludnosće nakupuje mjenje, a štwórćina wudawa pjenjezy jeno za najnuzniše wěcy. To wuchadźa ze zwěsćowanja agentury STEM, přewjedźene w juniju a juliju. 35 procentow Čechow wobmjezuje wudawki za zapućowanja resp. za wólnočasowe aktiwity, 26 procentow wudawa mjenje za drastu, črije abo elektroniku. Na tamnej stronje su mnozy započeli zaso doma kucharić, ­online nakupować cyrobizny a druhe produkty a požiwać předewšěm čerstwe žiwidła. „Za pozitiwny sćěh pandemije wšak mamy, zo wěnuja ludźo wosobinskej hygienje wjace kedźbnosće abo zo so nětko naležnišo wo swoju domjacnosć staraja“, přispomni k wuslědkam zwěsćowanja Lenka Vaněk, nawodnica poradźowarnje přetrjebarjow a wobchodnikow EY.
wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk