×

Powěsć

Failed loading XML...

Tež lětsa budźe sliwowica

wutora, 25. awgusta 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Marek Krawc rozprawja z Prahi za Serbske Nowiny

Sobudźěłaćerjo palencarnje Rudolf Jelínek z Vizovic w Zlínskim wokrjesu zapo­čachu minjeny tydźeń zrałe slowki za swoju woblubowanu sliwowicu šćipać. „Hladajo na dešćikojte a chłódne wjedro w smažniku a pražniku rosćechu płody lětsa pomałšo, tohodla zahajichmy žně wo dźesać do štyrnaće dnjow pozdźišo hač loni“, zdźěli Jiří Koňařík, nawoda za ratarsku produk­ciju, powěsćerni ČTK. Firma plahuje na 50 hektarach 28 družin slowkow. Nimo toho steja palencarni 14 hektarow z wišninami, někotre mjeńše płoniny z malenowcami, rokotnikom a domjacymi wjerjebinami a samo 80 hektarow z apri­ko­zowcami za palenje palenca k dispozi­ciji. „Bohužel njezešćipachmy lětsa nalětnich zmjerzkow dla ani jednu aprikozu z našich sadowcow. Za to móže so přede­wzaće znajmjeńša wunoška 600 do 700 tonow slowkow nadźijeć“, rjekny Jiří Koňařík. Porno tomu spušćichu čěscy sadarjo hižo wšu nadźiju na dobre žně, lětsa budźe jenož­ mało jabłukow a krušwow.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND