Dowěra spadła

štwórtk, 29. oktobera 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Praha (ČŽ/K/SN). Dowěra do čěskeje ekonomije je po pjećměsačnym rosće prěni raz spadła. W oktobru zniži so wona z dobrych 90 procentow cyłkownje wo 4,5 procentow na 86,4 dypki. Mjez pře­dewzaćelemi spadny wona wo tři dypki na 86,5 procentow. Najbóle znižiła je so dowě­ra do hospodarstwa mjez přetrje­barjemi, mjenujcy wo cyłych 11,6 proc. Po čućiwym nalětnim deficiće dowěry do ekonomije w sćěhu přezcyłneho lock­downa je tole druhi najwyši minus wot wšeho spočatka. Tole wozjewja Čěski sta­ti­stiski zarjad (ČSÚ) jako wuslědk wo­prašowanja w prěnjej połojcy winowca. Jako přičinu negatiwneho trenda mje­nuje instanca nětčiše bujne rozšěrjenje koro­nawirusoweje pandemije w kraju a z tym zwisowacymi naprawami přećiwo njej. „Ludźo so nětkole wjele bóle hač hišće w septembru boja, zo so cyłkowna situacija dale pohórši a zo nastanu jim tohodla njemałe financielne problemy“, wuswětla połoženje jedyn z nawodnych sobudźěłaćerjow ČSÚ Jiří Obst. Wulka wjetšina po jeho słowach tež z tym liči, zo dóńdźe k wyšej bjezdźěłnosći.
wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk