Namóc na dnju njewotwisnosće

pjatk, 13. nowembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Pólscy nacionalisća najebać zakaz po Waršawje pochodowali

Waršawa. Namócnosće a rozestajenja mjez nacionalistami-prawicarjemi na jednym a policiju na tamnym boku předwčerawšim we Waršawje pólsku zjawnosć a medije chětro zaběraja.

Najebać zakaz běchu tysacy nacionalistow a prawicarjow na tak mjenowanym „pochodźe njewotwisnosće“ po Waršawje ćahnyli. Policisća zasadźichu sylzopłun a gumijowe kulki. Při rozestajenjach so wjacori z nich zranichu. Demonstranća mjetachu kamjenje a praskotaki na zastojnikow. Přihotowała bě akciju organizacija Pochod njewotwisnosće, kiž wudźeržuje wuske styki k prawicarskej stronje Konfederacija. Ta je z jědnaće zapósłancami w sejmje zastupjena.

Koronapandemije dla bě Waršawski wyši měšćanosta Rafał Trzaskowski demonstraciju zakazał. W Pólskej njejsu tuchwi­lu žane zarjadowanja z wjace hač pjeć wosobami dowolene. Organizato­rojo ludźi tuž namołwjachu, z awtami a motorskimi po Waršawje jěć. Mnozy z nich pak swoje jězdźidła w pobóčnych hasach wotstajichu a su pěši dale šli.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk