Awto bamža nětko relikwija

pjatk, 04. decembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Swjedźenske lěto na česć Jana Pawoła II. koronapandemije dla wupadnyło

Waršawa. Nachilace so lěto 2020 drje katolskej cyrkwi Pólskeje w najlěpšim pomjatku njewostanje. Poprawom měješe wone wjeršk dotalneho cyrkwinskeho žiwjenja być. Składnostnje 100. posmjertnych narodnin Karola Wojtyły, Jana Pawoła II., chcyše cyrkej cyłe lěto sław­nemu pólskemu bamžej wěnować. Po cyłym kraju běchu zarjadowanja a swjatočnosće na jeho česć planowane. Koronakrizy dla pak z toho ničo njebu.

Tola tež hewak njeje tele lěto za pólsku cyrkej zwjeselace. Pady pedofilnych duchownych hač do najwyšich kruhow ludźi faktisce cyły čas zaběraja. W tym zwisku so tež stajnje zaso prašeja, hač njeje Jan Pawoł II. woprawdźe ničo wo seksualnym znjewužiwanju młodostnych a dźěći přez duchownych wědźał.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND