Nowa papjera přećiwo wirusej

štwórtk, 10. decembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Marek Krawc rozprawja za Serbske Nowiny z čěskeje stolicy

Jenož poł tydźenja po wobšěrnišich woló­ženjach w šulskim, pohosćenskim a wólnočasowym wobłuku je čěske knježerstwo póndźelu wječor swoje naprawy skorigowało a wuměnjenja za gastro­nomiju wospjet přiwótřiło. Hosćencarjo smědźa drje ludźi dale posłužować, wot wutory pak dyrbja swoje lokale wo dwě hodźinje zašo w 20 hodź. zawrěć. Wšako ličba nowonatyknjenych tuchwilu zaso při­běra. Póndźelu zwěsćichu strowotniske zarjady 4 239 nowych padow, 600 nowo­inficěrowanych wjace hač tydźeń do toho. Minjeny štwórtk wočakowany nawal w znowawotewrjenych wobchodach a ho­sćencach wšak je wuwostał; wjetšina ludźi­ swoje twory radšo dale w interneće kupuje.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND