Wjele pjenjez za chore dźěći

pjatk, 05. februara 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Wulka darowanska akcija w Pólskej 127 milionow złotych wunjesła

Waršawa. Polacy su minjenu njedźelu dožiwili wulke finale po wšěm kraju zna­teje­ darowanskeje akcije „Wulki orchester pomocy“. Zakónčace zarjadowanje we War­šawje bě zwjazane z koncertom a wohnjostrojom, wšitko pod wuměnjenjemi koronapandemije. Jedna so wo pomocnu akciju na dobro ćežko schorjenych dźěći, kotraž wotmě so lětsa 29. króć. Tónraz su wobydlerjo kraja na wšě 127 milionow złotych (nimale 32 milionow eurow) znosyli. Z pjenjezami financuja mjez druhim drohe nastroje za lěkowanje małych pacientow. Aparaty su w chorownjach z logom akcije woznamjenjene.

Hłowny zamołwity je wšón čas Jurek Owsiak. 67lětny bě jeno za to załožbu wutworił, kotraž je dźensa najwjetša njestatna organizacija Pólskeje. Při zběranju pjenjez wuwiwa Owsiak wjele fantazije. Tak posyła wón 120 000 dobrowólnych zwjetša młodostnych do městow a wsow, kotřiž z jałmožnicu w ruce ludźi wo dar proša. Logo na tyzach – čerwjena wutroba – ludźom hnydom přeradźa, za čo su pomocnicy po puću. A darniwosć wobydlerjow stajnje zaso překwapja.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk