Skóržba zapodata

wutora, 02. měrca 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Praha (ČŽ/K/SN). W naležnosći Turówskeje brunicoweje jamy Čěska nětko na Europskim sudnistwje přećiwo Pólskej skorži. „Za škit našich wobydlerjow je skóržba njezbytna, dokelž njeje Pólska donětka na žadanja reagowała, kotrež Čěska na dobro swojich ludźi kaž tež wobswěta staja“, wopodstatnja minister za wobswět Richard Brabec juristisku kročel. Zdobom wón informuje, zo Čěska Europske sudnistwo prosy, jeje skóržbu před druhimi procesami wob­jednać a postajić, zo so z Turówskeje jamy tak dołho žana brunica wudobywać njesmě, doniž we wěcy njeje rozsudźene. „Di­rektna skóržba přećiwo druhemu statej EU je woprawdźe ekstremne rozrisanje“, Brabec přiznawa. Intensiwne diplomatiske jednanja z Pólskej njejsu pak ničo wunjesli, a komisija EU je čěske skóržbne přičiny připóznała, wón wobkruća. Pólske ministerstwo za wobswět reaguje na čěsku kročel ze zadźiwanjom. „Składnostnje njedawneho wopyta delegacije čěskeho knježerstwa we Waršawje smědźeše so za to měć,, zo je šansy na měrniwe rozrisanje konflikta“, praji jeho rěčnik Aleksander Brzózka.
wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk