Čěska liči swojich wobydlerjow

srjeda, 31. měrca 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Marek Krawc rozprawja za Serbske Nowiny z čěskeje stolicy

Praha. Zrudźaca powěsć je so póndźelu po cyłym susodnym kraju roznjesła – Petr Kellner, znaty předewzaćel a najbohatši Čech je minjenu sobotu w sewjeroameriskej Alasce při tragiskim njezbožu žiwjenje přisadźił. 56lětny zahorjeny sněhakowar a přiwisnik heliskiinga (po skoku z helikoptera nahły zjězd na sněhakach z hory) chcyše sej za to z dalšimi pjeć znatymi z helikopterom na wjeršk hory dolećeć. Po puću na horu pak měješe mašina hawariju. Wuchowanske mocy, došedši někotre hodźiny pozdźišo na městno njezboža, namakachu tam jeničkeho přežiwjeneho a pjeć smjertnych woporow, mjez nimi Petra Kellnera a Benjamina Larochaixja, dalšeho čěskeho wobchodnika.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk