Přisłušnosć k VW Škodźe tyje

pjatk, 16. apryla 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Čěski awtotwarc Škoda je so před 30 lětami pod třěchu koncerna Volkswagen podał a so derje wuwiwa.  Foto: Škoda Čěski awtotwarc Škoda je so před 30 lětami pod třěchu koncerna Volkswagen podał a so derje wuwiwa. Foto: Škoda

Praha (ČŽ/K/SN). 30 lět je tomu, zo bě so awto­twornja Škoda Auto Mladá Boleslav pod třěchu němskeho koncerna Volks­wagen podała. A tale kročel, přećiwo wjele wobmyslenjam a wulkim zadźěwkam přez tehdyšeho ministerskeho prezidenta Vacláva Klausa zwoprawdźena, je wšak so jako dospołnje prawa a pře wšu měru wuspěšna wopokazała. Tak je produkciska kapacita předewzaća dźensniši dźeń wo šěsć króć wjetša hač lěta 1990. Hdyž bě tehdy wob lěto něhdźe 177 000 nowych wosobowych wozydłow twornju wopušćiło, nadźěła Auto Škoda wot lěta 2014 prawidłownje dobry milion jězdźi­dłow najwšelakorišeho razu.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND