Kritiske měnjenja njewitane

pjatk, 23. apryla 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Pólska telewizija popularne, ale knježerstwu njelube wusyłanje skónčiła

Waršawa. Kritiske rozprawnistwo wo postupowanju knježerstwa přećiwo koronawirusej móže bjeze wšeho negatiwne sćěhi měć. To dyrbješe pólski publicist a moderator Jan Pospieszalski bolostnje začuwać. Wón bě jara popularne telewizijne wusyłanje „Warto rozmawiać“ (Wudani so wo tym rěčeć) w pólskej statnej telewiziji TVP jako moderator nawjedował, dotal wjace hač 200 króć.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND