Šćěpja „Sputnik“

wutora, 08. junija 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Bratislava (SŽ/K/SN). Wot póndźele sem je wobydlerjam Słowakskeje móžno, přećiwo koronawirusej dać so z ruskim serumom Sputnik V šćěpić. Składnosć k tomu maja w Bratislavje, Michalovicach, Novych Z’amkach, Humennom, Bojniciach, Piešt’anach a Žilinje. Za wužiwanje ruskeho wudźěłka bě ministerstwo za strowotnistwo tydźenja dowolnosć dało. Zdobom skedźbnja na fakt, zo njeje šćěpiwo Sputnik pola europskeje instancy za lěki EMA dotal registrowane. Runo­časnu pokazku na to, zo je lěkar za šćěpjenje ze Sputnikom V zamołwity, mi­nisterstwo sobotu skorigowa, zdźělejo, zo přewozmje stat zamołwitosć. Hač do kónca tydźenja bě so do připrawjenych wirtuelnych čakarnjow wjac hač 6 000 zajimcow za šćěpjenje z ruskim wakcinom přizjewiło. Šćěpiwo Sputnik V bě so hižo w měrcu w nahladnym mnóstwje z Ruskeje do Słowakskeje dóstało. Dokelž njehodźeše pak so wuswětlić, štó bě sej skazał, wuskutkowa to knježerstwowu krizu. Na kóncu přewostaji premier Igor Matovič zastojnstwo ministrej za financy Eduardej Hegerej a sam z nawodom toho ressorta spokoji.
wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk