„K přećelstwu zasudźenej“

pjatk, 25. junija 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Pólske echo na 30. róčnicu pólsko-němskeho zrěčenja wo dobrym susodstwje

Waršawa. Chětro nadrobnje a wobšěrnje rozprawjeja pólske medije wo zarjadowanjach k njedawnej róčnicy, kotraž je Polakam jara wažna. Něhdyši němski zwjazkowy kancler Helmut Kohl a tehdyši pólski ministerski prezident Jan Krzysztof Bielecki běštaj 17. junija 1991 pólsko-němske zrěčenje „Wo dobrym susod­stwje a přećelskim zhromadnym dźěle“ podpisałoj. Dojednanje garantuje mjez druhim wěste wobstaće němsko-pólskeje mjezy, štož je Polakam po stawizniskich dožiwjenjach bytostne.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND