Přemóžaca solidarita

srjeda, 30. junija 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Marek Krawc rozprawja wo aktualnje rozjimanych temach w Čěskej

Praha. Po ničacym tornadźe w juho­mo­rawskim Hodonínskim wobwodźe minje­ny štwórtk pjelnja zrudźace powěsće wo dóńtach jednotliwych swójbow w potrjechenych gmejnach dźeniki susodneho kraja. Sydom čłowjeskich ži­wjenjow je sej strašne njewjedro žadało. Po gra­woći­wej katastrofje dožiwjeja naši južni susodźa jónkrótnu solidaritu a pomoc ludźi samo z wukraja. Tak nazbě­rachu po cyłej Čěskej hač do póndźele 850 milionow krónow (32 milionow eurow) za prěnju pomoc potrjechenym woby­dlerjam a za nowonatwar zapusćenych wsow. Tale su­ma­ je samo wyša hač nazběrane pjenjezy za podpěru po­trje­chenych wot zahubnych přepławjenjow 1997, jako składowachu 800 milionow krónow.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND