„Njepłaćimy ani złotówki“

pjatk, 02. julija 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Zwada mjez Pólskej a Israelom wotškódnjenja woporow holocausta dla

Waršawa. Diplomatiski konflikt mjez Pólskej a Israelom je so znowa přiwótřił. Pólski wulkopósłanc w Israelu Marek Magierowski dyrbješe minjenu njedźelu do isra­elskeho wonkowneho ministerstwa přińć. Wonkowne ministerstwo we Waršawje je sej nazajtra, póndźelu, israelsku wulkopósłanču Tal Ben-Ari Yaalon na raport skazało. Přičina zwady je změna zakonja wo prawniskim postupowanju w naležnosći wotškódnjenja woporow holocausta, kotruž bě prěnja komora pólskeho sejma wčera tydźenja wobzamknyła. W njej mjez druhim rěka, zo njemóže po 30 lětach nichtó wjace rozsudy pólskich zarjadow sudnisce do prašenja stajeć. Nowemu zakonjej dyrbi senat, druha komora parlamenta, hišće přihłosować.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND