130 lět tramwajka w Praze

srjeda, 21. julija 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Marek Krawc rozprawja wo aktualnje rozjimanych temach w Čěskej

Praha. 18. julij njeje jeno za Praske wobchadne předewzaće cyle wosebity datum, tónle dźeń ma za cyłu republiku wuznam. 18. julija 1891 w 9.20 hodź. bě prěnja z milinu ćěrjena tramwajka wot zastanišća Letenský zámeček do woblubowaneho parka Stromovka jěła. W parku, kiž leži hnydom pódla tež Serbam znateho wustajenišća, wotměwaše so runje Praska jubilejna wustajeńca, na kotrejž prezentowachu wuspěchi a wudobyća čěskeje industrije. Wunamakar František Křižík (1847–1941), wot kotrehož ma mjez druhim jedna metrowa ­stacija w čěskej stolicy swoje mjeno, je wusko zwjazany z Letenskej tramwajku. Po jeje wuspěšnym zahajenju dósta Křižík hnydom dalše nadawki, tak da na přikład čaru mjez Prahu a předměstomaj ­Líbeň a Vysočany wutwarić. Tež w zapadočěskim Plzenju a w chorwatskim Dubrovniku bě tyftlowak Křižík zakłady za měšćanski železniski wobchad połožił a samo we Wienje k elektrifikaciji měšćanskeje železnicy přinošował.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND