Laschet wopory wopominał

póndźela, 02. awgusta 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Kanclerski kandidat unije na róčnicy zběžka 1944 we Waršawje był

Waršawa (dpa/SN). Kanclerski kandidat CDU/CSU Armin Laschet je wčera w pólskej stolicy składnostnje 77. róčnicy zahajenja Waršawskeho zběžka wopory nacionalsocialistiskeje okupacije wopominał. „To je cyle wosebite městno na cyle wosebitym dnju, kotryž pokazuje njepředstajomne surowosće Němcow“, rjekny wón wčera na wopyće w muzeju, kiž je zběžkej wěnowany, před sćěnu z mjenami tysacow padnjenych wojowarjow.

„Móžemy jeno ze stawiznow wuknyć, zo bychmy tomu zadźěwali, zo so tajke něšto znowa stanje“, rjekny ministerski prezident Sewjerorynsko-Westfalskeje. Muzej, kotryž běchu w lěće 2004 wote­wrěli, je „městnosć, europskeje kultury wopominanja“. Bywši pólski statny prezident Lech Kaczyński (1949–2010) bě załoženje muzeja swój čas nastorčił.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND