Nawrót čěskich diplomatow

srjeda, 18. awgusta 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Marek Krawc rozprawja wo aktualnje rozjimanych temach w Čěskej

Praha. Tež Čěska organizuje tuchwilu pod wulkim ćišćom nawrót swojich diplomatow z wot talibanow wobsadźe­neho Afghanistana. Hačrunjež su poli­tikarjo hižo minjene tydźenje wědźeli, zo so tam w Prědnjej Aziji połoženje dźeń a bóle přiwótřa, njemóžachu so w Praskej sejmowni na spěšne postu­powanje nastupajo swojich zastojnikow dojednać. Hižo prašenje, kelko afgha­niskim sobudźěłaćerjam z tamnišeho čěske­ho wulkopósłanstwa azyl poskića, wuwabi mjez zapósłancami wobšěrnu debatu. Njedźelu wječor, skoro přepozdźe, móžachu potom prěnich 46 diplomatow hromadźe z někotrymi afgha­ni­skimi sobudźěłaćerjemi krizowy kraj wopu­šćić.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk