Masowe testy w čěskich šulach

štwórtk, 09. septembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Marek Krawc rozprawja wo aktualnje rozjimanych temach w Čěskej

Praha. Za 1,4 miliony čěskich dźěći ­a młodostnych je 1. požnjenc skoro tak wažny kaž započatk wulkich prózdnin. Prěni dźeń noweho šulskeho lěta bě hnydom zwjazany z testom, nic pak w někajkim šulskim předmjeće, ale z tajkim na koronu. Jeničce šćěpjeni abo wustrowjeni šulerjo mějachu swobodny přistup do swojeho kubłanišća. 111 natyknjenych bě wuslědk wobšěrneje akcije přećiwo wospjetnemu rozpřestrěću wirusa.

Čěski strowotniski minister Adam ­Vojtěch je přeswědčeny, zo je w prawym času jednał a zo móžeše tak hrožacemu zawrjenju šulow hnydom na spočatku šulskeho lěta zadźěwać. „Mój zaměr je, zo móža dźěći po minjenym skepsanym šulskim lěće z domjacej wučbu zaso normalnje w šuli wuknyć.“ Po wuhódnoćenju wobšěrnych testow so wopokaza, zo su skerje 16lětni a starši šulerjo inficěrowani. „Pandemiske połoženje we wyšich lětnikach je hórše hač w zakładnych“, minister podšmórny.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND