Bój wo pola so přiwótřa

štwórtk, 23. septembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Marek Krawc rozprawja wo aktualnje rozjimanych temach w Čěskej

Praha. Cyłkowna přestrjeń role za ra­tarstwo w Čěskej so wosebje twarskich aktiwitow dla wobstajnje pomjeńšuje. Dokelž tam dźeń a wjace składowarnjow a montažowych halow nastawa, pobrachuje dobra ratarska póda. Hižo dźensa ma naš susodny kraj přimjeno „mon­tažna hala Europy“.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk