Pólska planuje krutu murju

pjatk, 22. oktobera 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Ćěkancy z Běłoruskeje do susodneho kraja spochi dale přichadźeja

Waršawa. Problem ćěkancow, kotřiž z Běłoruskeje do Pólskeje přichadźeja, politikarjow a wobydlerjow dale zaběra. Při tym so přiběrajcy prašeja: Kak je móžno, zo ćěkancy mjezu mjez krajomaj stajnje zaso překročeja. Ministerski prezident Mateusz Morawiecki je wospjet twjerdźił, zo je prowizoriski zadźěwk z kałateho grotu wěsty a zo pólscy wojacy na mjezy jara dobru słužbu wukonjeja. Najebać to je so minjene měsacy ně­hdźe 5 000 migrantow z arabskich krajow přez Pólsku do Němskeje dóstało.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk