Milina bjez dawka

wutora, 26. oktobera 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Praha (ČŽ/K/SN). Dźiwajo na to, zo energija njepřestajnje rosćacych płaćiznow dla bywa spochi dróša, je hišće knježacy kabinet premiera Andrea Babiša (ANO) na dobro přetrjebarjow z njewšědnej kroče­lu reagował. Ministerku za financy Alenu Schillerovu wón społnomócni, wzać w nowembru a decembru z ener­gije – miliny a płuna – nadhódnotowy dawk. Tón wučinja w Čěskej 21 procentow. Domjacnosć, kiž zapłaći za milinu měsačnje tysac krónow (něhdźe 40 eurow), zalutuje něhdźe 350 krónow (ca. 14 eurow). Do budgeta stata poběhnjetej w tutymaj měsacomaj za to přibližnje dwě miliardźe krónow (ca. 78 mio. eurow) mjenje. Spušćenje nadhódnotoweho dawka je po słowach ministerki Schilleroveje wurjadna naprawa knježerstwa. Tajku bě wone dotal jeničce jónu na­łožiło, a to w padźe nastrojow za zastaranje pacientow z kislikom w koronapandemiji. Mjeztym je so institut Cobdis woby­dlerjow za tym pra­šał, kak móhli hišće lutować. Wuslědk pokazuje, zo widźa Češa­ najlěpše móžnosće pola wšelkich cyrobiznow, alkoholiskich napojow a cigaretow lutować. Wudawki za telefon inkl.
wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk